Chào các Fantizen thân mến!

Những ngày qua Yuna đã liên tục gửi tới các Fantizen những tính năng hay được update trong tháng 1 này, hy vọng với những tính năng sẽ giúp ít nhiều cho các Fantizen trong việc khám phá thế giới rộng lớn Lục Địa Huyền Bí.

1. Tính năng Ghép Cặp Kết Hôn: giúp cho các bạn có thể dễ dàng tìm được một nửa của mình ngay trong game. Chi tiết tham khảo tại Đây

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 1

2. Tính Năng Phái Chiến: Khẳng định bản thân qua các cuộc chiến môn phái liên server. Chi tiết tham khảo tại Đây

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 2

3. Mở rộng thêm các tính năng Liên Server Giúp người chơi dễ dàng tìm được nhóm đi hoạt động hơn. Chi tiết xem tại Đây

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 3

4. Mở rộng tính năng Máy Bay: Huyền Hóa Máy Bay

a.  Kích hoạt

- Dùng đạo cụ mảnh để kích hoạt kỹ năng Máy Bay tương ứng

- Kỹ năng Máy Bay là Máy Bay hình tượng đặc biệt, sau khi kích hoạt có thể biến đổi Máy Bay trong giao diện

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 4

b. Kỹ năng

- Mỗi Máy Bay đều có kỹ năng đặc biệt, kích hoạt kỹ năng để nhận kỹ năng tương ứng

- Kỹ năng nhận được có thể tiến hành chuyển đổi trong giao diện Máy Bay

- Khi dùng Máy Bay thì kỹ năng mới có hiệu lực

- Sau khi kích hoạt Máy Bay có thể dùng đạo cụ mảnh để tăng cảnh giới Máy Bay, tăng cảnh giới để tăng hiệu quả kỹ năng 

5. Tính năng Ngự Hồn:

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 5

- Người chơi săn bắt hồn phách để nhận các phẩm chất khác nhau; hồn phách khác nhau

- Hồn phách chia thành 5 phẩm chất: Lục, lam, tím, cam, đỏ và 10 bộ phận khác nhau. Hồn phách tồn tại 1 thuộc tính cơ bản, và 0-3 thuộc tính ngẫu nhiên

- Hồn phách có thể nuốt hồn phách khác để tăng cấp, phẩm chất càng tốt, cấp hồn phách càng cao, EXP sản xuất càng nhiều. Mỗi lần tăng cấp, thuộc tính cơ bản của hồn phách cũng tăng. Mỗi tăng 3 cấp, thuộc tính ngẫu nhiên của hồn phách cũng sẽ tăng theo

- Khi các bộ phận của người chơi, chứa 3/5 hồn phách cùng loại, có thể kích hoạt các kỹ năng khác nhau

-  Khi người chơi nhận hồn phách, hồn phách có tỉ lệ nhận % thuộc tính hiếm. % thuộc tính thêm tương ứng thuộc tính cơ bản của trang bị

5. Tính năng Mở Rộng:

- Tăng giới hạn Cấp Độ lên 120

- Phó Bản Phu Thê Liên Server

- Thêm Cánh Mới: Hỗn Độn Thánh Linh và Quỹ Đạo Sao

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 6

- Thêm Thời Trang mới: Nhẹ Nhàng

- Thêm Chức Năng trang trí Avatar

[Update] Lục Địa Huyền Bí Tháng 1.2018 - 7

- Thêm Kỹ năng Tinh Linh

Và rất nhiều tính năng ưu hóa khác cho các bạn khám phá.

Hy vọng với bài viết Lục Đia Huyền Bí Tháng 12 này sẽ giúp cho các Fantizen hiểu rõ thêm về tính năng này và có thể giúp mang lại nhiều thành công hơn trong các trận chiến của Lục Địa Huyền Bí. 

Yuna kính báo. 

-------------------------------------------------------------------------------

Lục Địa Huyền Bí - Game nhập vai phiêu lưu chất Hàn Quốc