Các Fantizen thân mến. Vào sáng mai ngày 30/11 Ban Quản Trị sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống cổng thanh toán 

Thời gian bảo trì: từ 2h00 đến 2h30 sáng ngày 30/11 

Trong thời gian bảo trì, các Fantizen sẽ không thể nạp vào game

Sau khi bảo trì hoàn tất các Fantizen sẽ có thể nạp trở lại bình thường

Mong các Fantizen thông cảm cho sự bất tiện này 

- YuNa -

Tags: