Các Dũng Sĩ thân mến,

Lục Địa Huyền Bí - Fantasy Land xin giới thiệu với các bạn chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí dành riêng cho vùng đất mới. Hi vọng những phần quà từ sự kiện có thể giúp chư vị trải nghiệm thuận lợi hơn.

Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi mở máy chủ.

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí - 1

Chi tiết chuỗi sự kiện như sau:

Phạm Vi: Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.

1. Đăng Nhập Nhận Thưởng.

Nội Dung: Tích lũy đăng nhập game trong thời gian sự kiện nhận thưởng

- Phần quà: 

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí - 2

Đăng NhậpThưởngThưởng thêm VIP 2
Ngày thứ 1Đá Phòng Lv40 x10
Linh Kiện Máy Lv40 x10
Bình HP 1 x2
Đá C.Hóa 1 x5
Ngày thứ 2Cánh Thánh Ca [7 ngày] x1
Nguyên Sinh x2
Ngọc Phụ Ma Xanh x3
Khóa Phụ Ma x3
Ngày thứ 3Mô hình rồng x1
Đá Exp Pet 1 x4
Bình HP 3 x2
Đá T.Thành 1 x3
Ngày thứ 4Đá Phẩm Chất x1
Bánh Tọa Kỵ x2
Kết Tinh nguyên năng 1 x2
Đá Nâng cấp Kỵ x2
Ngày thứ 599 đóa hồng x1
Đá Sao (Nhỏ) x3
Lệnh xây C.Hội x2
Đá Sao x2
Ngày thứ 6Ngọc HP Lv4 x1
Đục của Nghệ Nhân x4
Mở Khóa x5
Ngọc Công Lv4 x1
Ngày thứ 7Kim Cương x200
Thẻ Vàng 3 x1
Đá Thể Lực 1 x2
Kim Cương x300


2. Tăng Cấp Nhận Quà.

Nội Dung: Đạt lv 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nhận quà

- Phần quà: 

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí - 3

Điều KiệnThưởng
Nhân vật đạt Cấp 20Quà 1 KC x1
Đá Exp Pet 1 x1
Thẻ Vàng 1 x2
Bình HP 1 x2
Nhân vật đạt Cấp 30Đá C.Hóa 1 x2
Đá Exp Pet x2
Đá T.Thành Pet x2
Thẻ Vàng 1 x2
Bình HP 1 x2
Nhân vật đạt Cấp 40Đá Công Lv40 x5
Đá Phòng Lv40 x5
Linh Kiện Máy Lv40 x5
Đá C.Hóa 1 x10
Ngọc Phụ Ma Xanh x5
Nhân vật đạt Cấp 50Đá Công Lv50 x5
Đá Phòng Lv50 x5
Linh Kiện Máy Lv50 x5
Đá Nâng cấp Kỵ x5
Đá Sao x5
Nhân vật đạt Cấp 60Đá T.Thành 2 x2
Đá Exp Pet 2 x2
Đá Thể Lực 1 x2
Nguyên Sinh x2
Thẻ Vàng 3 x1
Nhân vật đạt Cấp 70Đá C.Hóa 2 x2
Sách Kỹ Năng 2 x2
Đá Exp 3 x2
Đá Exp Pet 2 x2
Thẻ Vàng 3 x1
Nhân vật đạt Cấp 80Đá T.Thành 3 x2
Đá C.Hóa 2 x3
Kết tinh nguyên năng 3 x1
Đá Thể Lực 3 x2
Thẻ Vàng 3 x1
Nhân vật đạt Cấp 90Đá C.Hóa 3 x2
Sách Kỹ Năng 3 x1
Đá Sao (Lớn) x1
Đá Thể Lực 3 x2
Thẻ Vàng 3 x2
 


3. Tăng Cấp Tặng KC.

Nội Dung: Đạt lv 30,35,40,45,50,55,60,65,70 có thể mở ô nhận Kim Cương miễn phí

Mở ô tạo thành thành hàng hoặc cột có thể nhận thêm Kim Cương miễn phí

- Phần quà: Nhiều Kim Cương

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí - 4

4. 7 Ngày Lễ Hội.

Nội Dung: Mỗi ngày hoàn thành các mục tiêu yêu cầu có thể nhận thưởng tương ứng, hoàn thành tất cả mục tiêu trong ngày có thể nhận thưởng lớn.

- Phần quà: 

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí - 5

NgàyĐiều KiệnThưởng
Ngày 1Nhân vật đạt Cấp 44Đá Exp 1 x5
Có 4 Trang bị cường hóa +1Đá C.Hóa 1 x10
Tham Gia Công HộiLệnh xây Công Hội x4
Hoàn thành tất cả mục tiêuNgọc Công lv4 x1
Ngày 2Nhân vật đạt cấp 46Đá Exp 1 x10
Có 2 Hồn thú Pet TímThẻ Vàng 1 x10
Pet đạt cấp 18Đá Trường Thành 1 x20
Hoàn thành tất cả mục tiêuĐá Phẩm Chất x5
Ngày 3Nhân vật đạt cấp 48Đá Exp 1 x15
Có 5 Trang bị cường hóa +3Đá C.Hóa 1 x20
Đúc hồn 1 trang bị đạt Anh HồnThẻ Vàng 1 x20
Hoàn thành tất cả mục tiêuĐá Bảo Vệ lv40 x20
Ngày 4Nhân vật đạt cấp 50Đá Exp 1 x20
Tọa Kỵ đạt Bậc 3Đá Nâng Cấp Kỵ x15
Phụ Ma Trang Bị 50 lầnNgọc Phụ Ma Xanh x30
Hoàn thành tất cả mục tiêuThẻ Đào Bảo - Cao x2
Ngày 5Nhân vật đạt cấp 52Đá Exp 1 x25
Vượt 5 ải Dị Vực Tinh AnhMảnh Đá Phẩm Chất x10
Vượt 25 tầng Thần MộcNguyên Sinh x20
Hoàn thành tất cả mục tiêuHạch Năng x1
Ngày 6Nhân vật đạt cấp 54Đá Exp 1 x30
Pet đạt cấp 25Đá Trường Thành 1 x30
Có 6 Trang bị cường hóa +4Đá C.Hóa 2 x20
Hoàn thành tất cả mục tiêuPha Lê Thần Lực Hồn x1
Ngày 7Nhân vật đạt cấp 55Đá Exp 1 x35
Linh Kỵ Tọa Kỵ đạt 10Đá Linh Kỵ 1 x15
Có 1 Hồn thú Pet CamThẻ Vàng 1 x40
Hoàn thành tất cả mục tiêuĐá Linh Kỵ 5% x20

5. Quà Server Mới.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, đạt các điều kiện sự kiện yêu cầu có thể nhận thưởng hậu hỉnh

- Phần quà: 

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Đồng Hành Cùng Lục Địa Huyền Bí - 6

  • Chiến Lực
Điều KiệnThưởng
Chiến Lực đạt 30,000Ngọc Công Lv3 x1
Ngọc C.xác Lv3 x1
Đá Phụ Ma Xanh x3
Khóa Phụ Ma x2
Chiến Lực đạt 50,000Ngọc Bạo Lv3 x1
Ngọc Phá Giáp Lv3 x1
Đá Phụ Ma Xanh x5
Khóa Phụ Ma x3
Chiến Lực đạt 60,000Ngọc Công Lv4 x1
Ngọc C.xác Lv4 x1
Đá Phụ Ma Xanh x8
Khóa Phụ Ma x5
Chiến Lực đạt 80,000Ngọc Bạo Lv4 x1
Ngọc Phá Giáp Lv4 x1
Đá Phụ Ma Xanh x10
Khóa Phụ Ma x8
Chiến Lực đạt 100,000Ngọc Công Lv5 x1
Ngọc C.xác Lv5 x1
Đá Phụ Ma Xanh x12
Khóa Phụ Ma x10
Chiến Lực đạt 120,000Ngọc Bạo Lv5 x1
Ngọc Phá Giáp Lv4 x1
Đá Phụ Ma Xanh x15
Khóa Phụ Ma x12
Chiến Lực đạt 150,000Ngọc Công Lv5 x2
Ngọc C.xác Lv5 x2
Đá Phụ Ma Xanh x18
Khóa Phụ Ma x15
Chiến Lực đạt 200,000Ngọc Bạo Lv5 x2
Ngọc Phá Giáp Lv5 x2
Đá Phụ Ma Xanh x20
Khóa Phụ Ma x18
Chiến Lực đạt 300,000Ngọc Công Lv6 x1
Ngọc C.xác Lv6 x1
Đá Phụ Ma Xanh x22
Khóa Phụ Ma x20
Chiến Lực đạt 500,000Ngọc Bạo Lv6 x1
Ngọc Phá Giáp Lv6 x1
Đá Phụ Ma Xanh x24
Khóa Phụ Ma x22

 

  • Cấp Độ
Điều KiệnThưởng
Cấp Độ đạt 40Đá Exp 1 x3
Thuốc Exp 10% x2
Bình HP 1 x2
Cấp Độ đạt 42Đá Exp 1 x4
Thuốc Exp 10% x3
Bình HP 1 x3
Cấp Độ đạt 45Đá Exp 1 x6
Thuốc Exp 10% x5
Bình HP 1 x5
Cấp Độ đạt 48Đá Exp 1 x8
Thuốc Exp 30% x2
Bình HP 3 x2
Cấp Độ đạt 50Đá Exp 1 x10
Thuốc Exp 30% x3
Bình HP 3 x3
Cấp Độ đạt 52Đá Exp 1 x12
Thuốc Exp 30% x5
Bình HP 3 x5
Cấp Độ đạt 55Đá Exp 1 x15
Thuốc Exp 50% x2
Bình HP 3 x6
Cấp Độ đạt 60Đá Exp 1 x18
Thuốc Exp 50% x3
Bình HP 3 x8
  • Cường Hóa Toàn Thân
Điều KiệnThưởng
Cường Hóa Toàn Thân +1Đá C.Hóa 1 x10
Thẻ Vàng 1 x2
Cường Hóa Toàn Thân +2Đá C.Hóa 1 x15
Thẻ Vàng 1 x5
Cường Hóa Toàn Thân +3Đá C.Hóa 1 x20
Thẻ Vàng 1 x8
Cường Hóa Toàn Thân +4Đá C.Hóa 2 x10
Đá Bảo Vệ Lv40 x5
Thẻ Vàng 1 x10
Cường Hóa Toàn Thân +5Đá C.Hóa 2 x15
Đá Bảo Vệ Lv40 x8
Thẻ Vàng 1 x12
Cường Hóa Toàn Thân +6Đá C.Hóa 2 x20
Đá Bảo Vệ Lv40 x10
Thẻ Vàng 1 x15
  • Trưởng Thành Pet
Điều KiệnThưởng
Trường Thành Pet đạt Lv15Đá T.Thành 1 x15
Đá Exp Pet 1 x5
Trường Thành Pet đạt Lv20Đá T.Thành 1 x15
Đá Exp Pet 1 x8
Trường Thành Pet đạt Lv25Đá T.Thành 1 x20
Đá Exp Pet 1 x10
Trường Thành Pet đạt Lv30Đá T.Thành 2 x10
Hộp Quà Pet 1 x1
Đá Exp Pet 1 x12
Trường Thành Pet đạt Lv35Đá T.Thành 2 x12
Hộp Quà Pet 1 x2
Đá Exp Pet 1 x14
Trường Thành Pet đạt Lv40Đá T.Thành 2 x15
Hộp Quà Pet 1 x3
Đá Exp Pet 1 x15
Trường Thành Pet đạt Lv45Đá T.Thành 2 x18
Hộp Quà Pet 1 x4
Đá Exp Pet 1 x16
Trường Thành Pet đạt Lv50Đá T.Thành 2 x20
Hộp Quà Pet 1 x5
Đá Exp Pet 1 x18
  • Tiến Bậc Tọa Kỵ
Điều KiệnThưởng
Tọa Kỵ đạt bậc 3Đá Nâng cấp Kỵ x10
Bánh Tọa Kỵ x8
Thuốc Luyện 3 x1
Tọa Kỵ đạt bậc 4Đá Nâng cấp Kỵ x20
Bánh Tọa Kỵ x10
Thuốc Luyện 3 x2
Tọa Kỵ đạt bậc 5Nước Ngộ Tính Kỵ x1
Đá Nâng cấp Kỵ x40
Bánh Tọa Kỵ x15
Tọa Kỵ đạt bậc 6Nước Ngộ Tính Kỵ x1
Đá Nâng cấp Kỵ x60
Bánh Tọa Kỵ x18
Tọa Kỵ đạt bậc 7Nước Ngộ Tính Kỵ x1
Đá Nâng cấp Kỵ x80
Bánh Tọa Kỵ x20
Tọa Kỵ đạt bậc 8Nước Ngộ Tính Kỵ x1
Đá Nâng cấp Kỵ x100
Bánh Tọa Kỵ x22
Tọa Kỵ đạt bậc 9Nước Ngộ Tính Kỵ x1
Đá Nâng cấp Kỵ x120
Bánh Tọa Kỵ x24
Tọa Kỵ đạt bậc 10Nước Ngộ Tính Kỵ x1
Đá Nâng cấp Kỵ x150
Bánh Tọa Kỵ x25
  • Top Công Hội - Bảng Long Hổ
Điều KiệnThưởng
Top 1 Công HộiLệnh  xây C.Hội x20
Đá Thánh ngôn 1 x20
Đá Bảo Vệ Thành ngôn 1 x15
Thẻ Vàng 1 x10
Top 2 Công HộiLệnh  xây C.Hội x18
Đá Thánh ngôn 1 x15
Đá Bảo Vệ Thành ngôn 1 x10
Thẻ Vàng 1 x8
Top 3 Công HộiLệnh  xây C.Hội x15
Đá Thánh ngôn 1 x12
Đá Bảo Vệ Thành ngôn 1 x8
Thẻ Vàng 1 x6
Top 4-10 Công HộiLệnh  xây C.Hội x10
Đá Thánh ngôn 1 x10
Đá Bảo Vệ Thành ngôn 1 x5
Thẻ Vàng 1 x5
  • Top Đấu Trường - Bảng Phong Vân
Điều KiệnThưởng
Top 1 Đấu TrườngĐá Exp 1 x5
Thẻ Vàng 1 x5
Nguyên Sinh x5
Đá Nâng cấp Kỵ x5
Đá T.Thành 1 x5
Top 2 Đấu TrườngĐá Exp 1 x4
Thẻ Vàng 1 x4
Nguyên Sinh x3
Đá Nâng cấp Kỵ x4
Đá T.Thành 1 x4
Top 3 Đấu TrườngĐá Exp 1 x3
Thẻ Vàng 1 x3
Nguyên Sinh x2
Đá Nâng cấp Kỵ x3
Đá T.Thành 1 x3
Top 4-10 Đấu TrườngĐá Exp 1 x2
Thẻ Vàng 1 x2
Đá Nâng cấp Kỵ x3
Đá T.Thành 1 x3
Top 11-50 Đấu TrườngĐá Exp 1 x1
Thẻ Vàng 1 x1
Đá Nâng cấp Kỵ x2
Đá T.Thành 1 x2

 

Lục Địa Huyền Bí - Game nhập vai phiêu lưu chất Hàn Quốc